+48 733 935 033 info@kmozdzierska.pl
Prawo rodzinne Prawo spadkowe Prawo Spółek handlowych Prawo Spółek hand. RODO

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie prawa spadkowego. Są to sprawy mające szczególny charakter i potrzebują indywidualnego, profesjonalnego podejścia. Sprawy spadkowe regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela, podlegają rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym oraz procesie. Prawo spadkowe dotyczy m. in. dziedziczenia, testamentów zwykłych i szczególnych, spraw odnoszące się do zapisu (zwykłego i windykacyjnego) oraz polecenia testamentowego, zachowku, sposobu przyjęcia spadku i jego odrzucenie, kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, umowy dotyczącej spadku. Przepisy dotyczące prawa spadkowego znajdują siew czwartej księdze kodeksu cywilnego. Określają one, w jaki sposób prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w chwili śmierci przechodzą na jego następców prawnych, a także prawa i obowiązki spadkobierców.

W ramach świadczonych usług udzielamy porad prawnych, występujemy w negocjacjach, sporządzamy pisma procesowe i występujemy jako pełnomocnik w procesie jak i reprezentujemy strony w czynnościach pozasądowych. Wspieramy Klientów również przed organami skarbowymi w zakresie rozliczenia podatku od spadków i darowizn. Doradzamy w kwestii sporządzenia testamentu, wydziedziczenia i uznania za niegodnego. Ponadto przy współpracy z kancelarią notarialną pomagamy uzyskać wszystkie wymagane dokumenty do uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, a także umowy o dział spadku oraz świadczymy pomoc w innych sprawach z zakresu prawa spadkowego.Kancelaria w zakresie prawa spadkowego prowadzi sprawy:
Zapraszamy do współpracy.

,,Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem.”
(Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do śmierci)