+48 733 935 033 info@kmozdzierska.pl
Prawo rodzinne Prawo spadkowe Prawo Spółek handlowych Prawo Spółek hand. RODO

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych). Rozporządzenie ma na celu wdrożenie jednolitych przepisów w ramach Unii Europejskiej i swobodnego przepływu danych osobowych. Rozporządzenie wprowadza m. in. łatwiejszy dostęp do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych, każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych nie mogą – niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania takich osób – naruszać ich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczyniać się do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do postępu społeczno-gospodarczego, do wzmacniania i konwergencji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także do pomyślności ludzi. Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE (4) jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.

Kancelaria zajmuje się wdrożeniem przepisów Rozporządzenia zwanym RODO, w sposób indywidualny określając potrzeby i zakres danego podmiotu. Analizujemy ryzyko, informujemy o konieczności zastosowania odpowiednich środków technicznych IT, określamy konieczność zastosowani odpowiednich środków organizacyjnych.Kancelaria w zakresie RODO zajmuje się:
Zapraszamy do współpracy.

,,Lex iubeat non disputat.”
(Prawo nakazuje, a nie dyskutuje.)