+48 733 935 033 info@kmozdzierska.pl
Prawo rodzinne Prawo spadkowe Prawo Spółek handlowych Prawo Spółek hand. RODO

Prawo Spółek handlowych

Prawo handlowe określa czynności handlowe oraz działalność przedsiębiorców. Prawo handlowe powstało na kanwie prawa cywilnego wobec czego również jego źródłem jest prawo cywilne. Do spółek prawa handlowego stosuje się regulacje cywilistyczne, odnoszące się do takich instytucji prawa, jak m.in.: czynności prawne, wady oświadczeń woli, ich nieważność lub bezskuteczność, zdolność prawna podmiotów prawa, przepisy dotyczące przedsiębiorstwa i jego zbycia, zasady odpowiedzialności, kwestie praw rzeczowych, terminów i przedawnienia roszczeń, przekazu itd. Prawo handlowe dotyczy zatem kwestii związanych z przedsiębiorcami, umowami o czym czytamy w kodeksie cywilnym. Kodeks spółek handlowych stanowi wyodrębniony z całokształtu norm prawa cywilnego kompleks norm prawnych dotyczących spółek handlowych i z tego właśnie powodu w doktrynie określany jest jako prawo ustrojowe spółek handlowych. Regulując tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, czyli wszystkie fazy działalności, nie narusza funkcjonującej w polskim systemie prawnym zasady jedności prawa cywilnego.

W ramach świadczonych usług świadczymy kompleksową pomoc prawną w obsłudze spółek, pomagamy w założeniu i rejestracji spółki, prowadzeniu postępowania rejestrowego, a także udzielamy porad prawnych, występujemy w negocjacjach, sporządzamy dokumenty spółek oraz pisma procesowe i występujemy jako pełnomocnik w procesie, uzyskujemy tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności.Kancelaria w tym zakresie świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorcom w zakresie:
Zapraszamy do współpracy.

,, Ius est ars boni et aequi .”
(Prawo jest sztuką co dobre i słuszne.)